Wynajem sterników

Najczęściej zadawane pytania

Każde zapytanie wyceniamy indywidualnie, opierając się o stałe przedziały cenowe. Czym dłuższa usługa sternika, tym kwota za dzień jest niższa.

Do obowiązku Wynajmującego należy zapewnienie, na własny koszt, miejsca noclegowego dla sternika, a więc może to być jacht lub hotel. Po wcześniejszym uzgodnieniu, sternik może nie nocować na jachcie, wiąże się to z kosztem transportu sternika do miejsca jego zamieszkania.

Wynajmujący ma obowiązek zapewnić wyżywienie dla sternika w trakcie całego rejsu.

Sternik odpowiedzialny jest za sprzęt mu powierzony i bezpieczeństwo załogi w trakcie żeglugi. Za uszkodzenia jachtu wynikłe z nieprzestrzegania poleceń i wskazówek sternika, odpowiedzialny jest Wynajmujący. Szczegóły zawarte są w umowie.